Alytaus STEAM centre

       Grupė IIa klasės mokinių vyko į Alytaus STEAM biologijos ir chemijos laboratoriją. Jie atliko tyrimą ,,Medžiagų kelionė ląstelėje”.  Mokiniai darė tyrimus, kurių metu stebėjo skirtingo dydžio molekulių gebėjimą prasiskverbti pro pusiau pralaidžią membraną. Paruoštoje agaro terpėje tyrė dalelių judėjimo greičio priklausomybę nuo laiko, skaičiavo gautų duomenų vidurkius, rezultatus pavaizdavo stulpelinėmis diagramomis.

   V. Berteškienė


 

Pilietiškumo mokykla

             I – III klasių gimnazistai dalyvavo savivaldybėje vykusios Pilietiškumo mokyklos veiklose. Naudodamiesi specialia “Electus” programa imitavo rinkimus, vėliau pagal jų rezultatus suformavo frakcijas miesto taryboje, išrinko merą ir susiskirstę pagal veiklas į komitetus, diskutavo miestui svarbiais klausimais. Parengtos rezoliucijos bus įteiktos savivaldybės merei, tarybos nariams – į mokinių siūlymus bus reaguojama ir atsižvelgiama. Viliuosi, kad šios dienos patirtis, padės jauniems žmonėms įsitraukti į demokratinius procesus, skatins domėtis politika.

Istorijos mokytoja Daiva Jonykaitė – Snapaitienė.


 

Gamtos mokslų pamokos Alytaus STEAM centre

        Sausio 25 d. 8b klasės mokiniai vyko į Alytaus STEAM centrą ir dalyvavo dvejose edukacinėse veiklose.
         Viena grupė vykdė tyrimą tema ,,Kristalų mikropasaulis” biologijos laboratorijoje ir susipažino su kristalais laboratorijoje ir augalų sultyse.
        Antroji grupė fizikos laboratorijoje dalyvavo edukacijoje ,,Vaivorykštė delne” ir atliko šviesos sudėties ir savybių tyrimus.

Chemijos mokytoja V. Berteškienė


       Šiais mokslo metais  turime galimybę dalį fizikos, chemijos ir biologijos pamokų praleisti Alytaus STEAM centro laboratorijose.       
        Atlikdami tiriamuosius darbus, mokiniai patiria didesnę mokymosi motyvaciją, įgyja geresnius praktinio darbo įgūdžius, sustiprina bendravimo, darbo grupėje kompetenciją, pasijunta jaunaisiais mokslininkais.
 

Netradicinės pamokos

         Pažindami  mus supančią aplinką, geriau suprantame ir gamtoje veikiančius dėsnius, todėl dalį pamokų turime netradicinėse erdvėse. O kur geriau pažinti Visatos dėsnius nei Molėtų  etnokosmologijos muziejuje?
 
Fizikos mokytoja D.Šukevičienė
 


Sausio 19 d. III-IV kl. mokiniai vyko į „AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MUGĖ 2023“ Kauno Žalgirio arenoje.

    Sausio 19 d. III-IV kl. mokiniai vyko į „AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MUGĖ 2023“ Kauno Žalgirio arenoje. Mugėje busimųjų studentų laukė vyriausieji stojimo komisijų nariai, aukštųjų mokyklų atstovai, esamieji studentai, dar visai neseniai patys priėmę sprendimus savo karjerai.

    Mokiniai turėjo galimybę sužinoti apie aukštosiose mokyklose siūlomas studijų programas, priėmimo tvarką, stojimų eigą, pasirengimą studijoms ir patį studijų procesą. Taip pat galėjo dalyvauti  vertingose  diskusijose, renginiuose ir motyvaciniuose pranešimuose, praktinių patarimų sesijoje.

    Studijų pasirinkimas kiekvienam jaunam žmogui yra atsakingas ir sudėtingas procesas. Linkime sėkmingo pasirinkimo!

    Birštono gimnazijos informacija


 

Sveikiname

          Nuoširdžiai sveikiname IIIa klasės mokinę E. Treigytę, Prienų raj. ir Birštono krašto laikraščio  „Gyvenimas“ nominuotą  Birštono krašto metų mokine, bei M. Černevičių, IIIb klasės mokinį, nominuotą   Birštono krašto metų sportininku. Linkime nepavargti svajoti, siekti savo svajonių, dąsiai priimti visus gyvenimo iššūkius.