Susitikimas

            Birštono gimnazijos aktų salėje praėjusį penktadienį, rugsėjo 10 d., Lietuvos radijo sporto federacijos (LRSF) prezidentas dr. Rolandas Žakelis supažindino I-III klasių mokinius su Lietuvoje kultivuojamomis radijo sporto šakomis, pademonstravo, kaip yra užmezgamas radijo ryšys, papasakojo apie tarptautines akivaizdines Birštone kasmet Nemuno krantinėje jau 18 metų organizuojamas radijo ryšių varžybas „Lietuvos trumpųjų bangų taurė“, supažindino su radijo orientacijos sportu bei pravedė praktines-demonstracines mini radijo orientacijos varžybas Birštono stadione.

          Mokiniai sužinojo daug įdomių dalykų, išbandė savo jėgas „lapių medžioklėje“.Aktyvios veiklos

         II a klasės grupė moksleivių anglų kalbos pamokos veiklą suderino su fizinio aktyvumo veikla- leidosi į iškylą dviračiais Žvėrinčiaus taku. Puikus oras džiugino, tad emocinė ir fizinė savijauta buvo lengvai nuspėjama iš švytinčių veidų ir vyraujančių teigiamų reikšmių angliškų būdvardžių.

Birutė Sinkevičienė


 

Informacija dėl mokinių testavimosi savikontrolės būdu

      Birštono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“, rekomenduoja visiems Birštono gimnazijoje besimokantiems mokiniams dalyvauti testavime savikontrolės metodu greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas).

Testavimo tikslas:

Testavimu siekiama užtikrinti galimo COVID-19 ligos plitimo kontrolę mokyklos bendruomenėje ir mažinti šios ligos židinių ir/ ar protrūkių mokyklose skaičių.

Kas yra savikontrolės tyrimas?

Tyrimas, kai per trumpą laiką galima nustatyti, ar tiriamasis galimai yra užsikrėtęs COVID-19 liga. Tyrimą kiekvienas asmuo atlieka pats savarankiškai. Ugdytinis (iki 16 m.) rezultatus vertina kartu su atsakingu darbuotoju arba pats (jei yra 16 m. ar daugiau). COVID-19 ligai patvirtinti turi būti atliekamas PGR testas.

Kaip atliekamas savikontrolės tyrimas?

Tyrimas atliekamas mokinio savarankiškai, jam paėmus ėminį iš nosies landos (tamponėlis kišamas negiliai – iki 1,5-2 cm), o tyrimo atsakymas gaunamas per 15 min. Tyrimo rezultatą vertina ir interpretuoja pats mokinys, prižiūrint atsakingam mokyklos darbuotojui (klasės auklėtojui ar mokytojui dalykininkui). Toks tyrimas ugdymo įstaigoje vyktų 2 kartus per savaitę – kas 3-5 dienas.

Ką daryti jei yra teigiamas savikontrolės tyrimo atsakymas?

Jei atlikus savikontrolei skirtą antigeno testą mokiniui įtariama COVID-19 liga, atliekamas ligos diagnozės patvirtinimas PGR metodu mobiliajame punkte, registruojantis tyrimui interneto svetainėje www.1808.lt arba Karštosios linijos telefonu 1808.

Vaizdo filmukai, kaip bus atliekamas savikontrolės tyrimas:

1.      (1191) FlowFlex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test with Prefilled Extraction Buffer Tubes – YouTube

2.      Mokinio iki 16 m. tyrimas: https://www.youtube.com/watch?v=YCGHypLXHXU

3.      Mokinio nuo 16 m. tyrimas: https://www.youtube.com/watch?v=fqa1rQEU_3Q

Prašome Jūsų padėti užtikrinti mokyklos bendruomenės saugumą ir sutikti dalyvauti savikontrolės tyrime.

Jei sutinkate dalyvauti savikontrolės tyrime, užpildykite Jūsų vaiko parsineštą formą. Užpildytą sutikimo formą iki 2021 m. rugsėjo 15 dienos vaikas atneša klasės auklėtojui.

Kilus klausimams prašome konsultuotis telefonu su visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Ingrida Mieliauskaite tel. +370 612 17626.


 

Motyvuojanti mokslo metų pradžia su ,,MoMoLab”

         Švelnėjant karantino reikalavimams atsinaujino ir mobiliosios laboratorijos „MoMoLab“ kelionės po Lietuvos mokyklas. Projektu „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“ siekiama sudaryti sąlygas vaikams, ypač besimokantiems regionų mokyklose, susipažinti su modernia moksline įranga ir įgyti tiriamojo darbo žinių. Viena jo dalių ir yra „MoMoLab“ vizitai.

        Jau pirmosiomis rugsėjo dienomis į Birštono gimnazijos kiemą įriedėjo mobilioji LMNŠC ,,Jaunojo tyrėjo” laboratorija ,,MoMoLab”. Kartu atvykusi  mokslininkų komanda įprasmino mokslo metų pradžią ir parodė mokiniams, kad mokslas gali būti įdomus, jei tinkamai pritaikai žinias.  5-8 klasių mokiniai turėjo galimybę stebėti įvairius fizikinius reiškinius: magnetinio lauko susidarymą, elektros srovės generatoriaus veikimą, sužinojo apie ultragarsinių spindulių reikšmę ir jų pritaikymą konstruojant robotus. Septintokai dieną praleido emocijų pozityvumo užsiėmimuose. Gimnazinių klasių mokiniai mokėsi daryti tiriamuosius darbus, kurių metu atliko paviršinio Nemuno vandens kokybės ties Prienais ir ties Birštonu vertinimą.

         Mobiliojoje laboratorijoje mokiniai sužinojo, kaip atliekami mikrobiologiniai tyrimai. Iš pasėtų bakterijų mėginių jie ruošė preparatus stebėjimui ir mokėsi mikroskopu atpažinti skirtingų bakterijų ląstelių morfologines formas.

       Mokslininkų dėmesio sulaukė ir mokytojai. Po pamokų projekto veiklų koordinatorius Stepas Šafranauskas pageidaujantiems pravedė emocijų pozityvumo ir juoko jogos užsiėmimus, padedančius atsipalaiduoti ir pagerinti nuotaiką po įtemptos darbo dienos.

V. Berteškienė


 

Birštono gimnazijos ugdymo proceso organizavimas nuo 2021 m. rugsėjo 1d.

Mokymosi vieta

Klasėms skirtos mokymosi patalpos:

5a-20 kabinetas; 5b-21 kabinetas;
6a-3 kabinetas; 6b-6 kabinetas;

7a-24 kabinetas; 7b-25 kabinetas; 
8a– 27 kabinetas; 8b-28 kabinetas;

Ia-48 kabinetas; Ib-49 kabinetas; 
IIa-45 kabinetas; IIb-46 kabinetas;

IIIa-63 kabinetas; IIIb-62 kabinetas;
 IVa-53 kabinetas; IVb-54 kabinetas.

Nurodytame kabinete klasėms vyks visos pamokos, išskyrus fizinį ugdymą, technologijas, informacines technologijas ir gamtos mokslus.

Mokinių srautų judėjimas :

·       Kiekviena klasių grupė į gimnaziją ateina/išeina per jiems skirtą įėjimą:

1-5 klasių  įėjimas iš kiemo pusės ;

6-8, I –  II klasių mokiniamsatvažiuojantiems mokykliniais autobusais, –  iš vidinio kiemo, prie rūbinės esantis įėjimas, visiems kitiems šių klasių mokiniams – pagrindinis įėjimas;

III-IV klasių mokiniams – atskiras įėjimas dešinėje pusėje  prie pagrindinio įėjimo.

·       Mokiniai naudojasi tik to aukšto, kuriame yra jų mokymosi kabinetas, tualetais

Mokinių maitinimas:

·       Mokinių maitinimas bus organizuojamas gimnazijos valgykloje nurodytu laiku(informacija bus patikslinta). Rekomenduojama turėti savo gertuves.

Mokinių pavežėjimas:

·       Mokiniai, važiuojantys į gimnaziją ar iš gimnazijos mokykliniais autobusais ar  maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams(dėvėti  apsaugines kaukes ir kt.).

Saugos priemonės :

·       5–8, I–IV klasių mokiniai ir gimnazijos darbuotojai bendrose gimnazijos erdvėse (koridoriuje, laukdami eilėje valgykloje) privalo dėvėti  apsaugines  veido kaukes.

·       Apsauginėmis kaukėmis mokinius aprūpina tėvai/globėjai/rūpintojai.

·       Įeinant į gimnaziją, sugrįžus iš bendrų erdvių rekomenduojama dezinfekuoti rankas.

·       Tėvų patekimas į gimnaziją yra ribojamas.

 

Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą rūpinantis vieni kitais!


Klasių judėjimo rodyklė