Birštono gimnazijos ugdymo proceso organizavimas nuo 2021 m. rugsėjo 1d.

Mokymosi vieta

Klasėms skirtos mokymosi patalpos:

5a-20 kabinetas; 5b-21 kabinetas;
6a-3 kabinetas; 6b-6 kabinetas;

7a-24 kabinetas; 7b-25 kabinetas; 
8a– 27 kabinetas; 8b-28 kabinetas;

Ia-48 kabinetas; Ib-49 kabinetas; 
IIa-45 kabinetas; IIb-46 kabinetas;

IIIa-63 kabinetas; IIIb-62 kabinetas;
 IVa-53 kabinetas; IVb-54 kabinetas.

Nurodytame kabinete klasėms vyks visos pamokos, išskyrus fizinį ugdymą, technologijas, informacines technologijas ir gamtos mokslus.

Mokinių srautų judėjimas :

·       Kiekviena klasių grupė į gimnaziją ateina/išeina per jiems skirtą įėjimą:

1-5 klasių  įėjimas iš kiemo pusės ;

6-8, I –  II klasių mokiniamsatvažiuojantiems mokykliniais autobusais, –  iš vidinio kiemo, prie rūbinės esantis įėjimas, visiems kitiems šių klasių mokiniams – pagrindinis įėjimas;

III-IV klasių mokiniams – atskiras įėjimas dešinėje pusėje  prie pagrindinio įėjimo.

·       Mokiniai naudojasi tik to aukšto, kuriame yra jų mokymosi kabinetas, tualetais

Mokinių maitinimas:

·       Mokinių maitinimas bus organizuojamas gimnazijos valgykloje nurodytu laiku(informacija bus patikslinta). Rekomenduojama turėti savo gertuves.

Mokinių pavežėjimas:

·       Mokiniai, važiuojantys į gimnaziją ar iš gimnazijos mokykliniais autobusais ar  maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams(dėvėti  apsaugines kaukes ir kt.).

Saugos priemonės :

·       5–8, I–IV klasių mokiniai ir gimnazijos darbuotojai bendrose gimnazijos erdvėse (koridoriuje, laukdami eilėje valgykloje) privalo dėvėti  apsaugines  veido kaukes.

·       Apsauginėmis kaukėmis mokinius aprūpina tėvai/globėjai/rūpintojai.

·       Įeinant į gimnaziją, sugrįžus iš bendrų erdvių rekomenduojama dezinfekuoti rankas.

·       Tėvų patekimas į gimnaziją yra ribojamas.

 

Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą rūpinantis vieni kitais!


Klasių judėjimo rodyklė


 

Birštono gimnazija išlydėjo XV laidą

     „Mes užaugome ir jau esame pasiruošę palikti mokyklą! Be tėvų ir mokytojų pagalbos nebūtume taip sėkmingai įveikę pirmosios kliūties – brandos egzaminų ir nelaikytume rankose atestatų su tokiais gerais rezultatais…“