Birštono gimnazijos ugdymo proceso organizavimas nuo 2021 m. rugsėjo 1d.

Mokymosi vieta

Klasėms skirtos mokymosi patalpos:

5a-20 kabinetas; 5b-21 kabinetas;
6a-3 kabinetas; 6b-6 kabinetas;

7a-24 kabinetas; 7b-25 kabinetas; 
8a– 27 kabinetas; 8b-28 kabinetas;

Ia-48 kabinetas; Ib-49 kabinetas; 
IIa-45 kabinetas; IIb-46 kabinetas;

IIIa-63 kabinetas; IIIb-62 kabinetas;
 IVa-53 kabinetas; IVb-54 kabinetas.

Nurodytame kabinete klasėms vyks visos pamokos, išskyrus fizinį ugdymą, technologijas, informacines technologijas ir gamtos mokslus.

Mokinių srautų judėjimas :

·       Kiekviena klasių grupė į gimnaziją ateina/išeina per jiems skirtą įėjimą:

1-5 klasių  įėjimas iš kiemo pusės ;

6-8, I –  II klasių mokiniamsatvažiuojantiems mokykliniais autobusais, –  iš vidinio kiemo, prie rūbinės esantis įėjimas, visiems kitiems šių klasių mokiniams – pagrindinis įėjimas;

III-IV klasių mokiniams – atskiras įėjimas dešinėje pusėje  prie pagrindinio įėjimo.

·       Mokiniai naudojasi tik to aukšto, kuriame yra jų mokymosi kabinetas, tualetais

Mokinių maitinimas:

·       Mokinių maitinimas bus organizuojamas gimnazijos valgykloje nurodytu laiku(informacija bus patikslinta). Rekomenduojama turėti savo gertuves.

Mokinių pavežėjimas:

·       Mokiniai, važiuojantys į gimnaziją ar iš gimnazijos mokykliniais autobusais ar  maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams(dėvėti  apsaugines kaukes ir kt.).

Saugos priemonės :

·       5–8, I–IV klasių mokiniai ir gimnazijos darbuotojai bendrose gimnazijos erdvėse (koridoriuje, laukdami eilėje valgykloje) privalo dėvėti  apsaugines  veido kaukes.

·       Apsauginėmis kaukėmis mokinius aprūpina tėvai/globėjai/rūpintojai.

·       Įeinant į gimnaziją, sugrįžus iš bendrų erdvių rekomenduojama dezinfekuoti rankas.

·       Tėvų patekimas į gimnaziją yra ribojamas.

 

Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą rūpinantis vieni kitais!


Klasių judėjimo rodyklė