Erasmus+ mokyklų mainų partnerystčių projektas Birštono gimnazijoje.

     Birštono gimnazija nuo 2019 metų vykdo ir koordinuoja daugiašalį tarptautinį projektą „Demokratija; kelionė iš gilios praeities į dabartį“. Spalio 10-16 dienomis projekto partneriai iš Ispanijos, Italijos ir Turkijos vykdė moksleivių mobilumo numatytas veiklas Birštono gimnazijoje, lankėsi projekto tematikai artimuose istoriniuose-kultūriniuose objektuose Kaune, Kernavėje, Trakuose ir Vilniuje.

      Veiklų  programa buvo skirta ugdyti demokratiškus piliečius, galinčius mąstyti visuotinai. Dalyviai turėjo galimybę lavinti kalbinius, technologinius, komunikacinius, tarpkultūrinius, bendradarbiavimo įgūdžius, patirti ir įvertinti įvairias nepažįstamas kultūrines išraiškos formas. Šios  patirtys ugdo pasitikėjimą savimi, plečia tarpasmenines ir tarpkultūrines kompetencijas. Dalyvaudami debatuose, kuriems talkininkavo Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos debatų klubas, moksleiviai praplėtė ir patobulino žinias apie Lietuvos istoriją ir valstybės valdymą, šiandieninį demokratinių valdymo procesų vystymąsi, pagerino viešojo kalbėjimo, sprendimų priėmimo ir problemų sprendimo įgūdžius. Negalėję atvykti partneriai iš Graikijos į debatus prisijungė virtualiai. Projekto dalyviai lankėsi LR Seime, kur diskutavo su signataru E. Zingeriu ir Kubos žmogaus teisių gynėja ir politine aktyviste Rosa María Payá Acevedo.

      Šie įgūdžiai padės moksleiviams ugdytis pilietiškumo kompetencijas, skatinti aktyvesnį jaunimo dalyvavimą visuomenėje. Ši veikla taip pat suteikė mokiniams galimybes mokytis demokratinėje aplinkoje, padėjo pagerinti anglų kalbos įgūdžius, nes jie turėjo kalbėti, aktyviai klausytis, studijuoti dokumentus anglų kalba. Užsimezgė labai šiltos draugystės tarp dalyvių, moksleiviai nuoširdžiai džiaugėsi bendryste.

      Projekto veiklos bus tęsiamos toliau.

Projekto koordinatorė, mokytoja Birutė Sinkevičienė