Netradicinė anglų kalbos pamoka “Tomorrow’s world. Visions for the future and making plans”

   

   Birželio 7 dieną Birštono gimnazijoje vyko atvira anglų kalbos pamoka „Tomorrow‘s world. Visions for the future and making plans“. 

Ia ir I b klasės mokiniams ją vedė anglų k. mokytoja B. Sinkevičienė. Pagrindinis pamokos tikslas buvo kalbėjimo įgūdžių lavinimas įvairiuose kontekstuose, vartojant būsimąjį laiką.

      Netradicinėje pamokoje pristatydami savo atliktus projektus apie ateitį, 

dirbdami porose ir grupėse, atlikdami praktines užduotis, mokiniai ne tik pagilino anglų kalbos žinias, pritaikė vaidybos metodus, bet ir ugdė bendrąsias kompetencijas, džiaugėsi savo darbu pamokoje. Pamoka buvo įdomi, interaktyvi, motyvuojanti, skatinanti mokinių bendradarbiavimą.

 

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė I. Rukaitė