Sveikiname

Mes savo Lietuvą širdy nešiojam,
Ją atpažįstam draugo akyse
Ir jaučiam tarsi duoną kasdieninę.
Išvykę nuolat tėviškę sapnuojam,
Ji – mūsų kalbose ir dainose…
Visi keliai ir mintys veda į Tėvynę!
Su artėjančia Vasario 16-ąja, mielieji!