Dalyvavo respublikinėje konferencijoje

       Pakviestos kolegių iš Kauno Rokų gimnazijos dalyvavome respublikinėje konferencijoje „Jaunasis pedagogas: lūkesčiai, perspektyvos ir galimybės sėkmingai profesinei pradžiai“.
       Mokytojai, atvykę iš įvairių Lietuvos miestų, dalijosi savo praktine darbo patirtimi. Plenariniame posėdyje išgirdome, su kokiais iššūkiais susiduria jauni mokytojai, ir kaip sekasi juos įveikti.  Vėliau darbas buvo tęsiamas sekcijose, kur mokytojai buvo suskirstyti pagal savo dėstomus dalykus.
   
 Pradinių klasių mokytojos A. Simanaitienė ir V. Urbanavičienė skaitė pranešimą tema „Antrinių žaliavų naudojimas ugdymo procese“, o specialioji pedagogė ir logopedė N. Kopcikienė –„Matematika vidutinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams“.
      Buvo smagu išgirsti kitų pranešimus ir pasidalinti savo patirtimi.