Gimnazijos komanda „signatarės“ – viktorinoje LR seime

2018m. gruodžio 5d. gimnazijos IIb klasės mokinės dalyvavo Lietuvos gimnazijų II – IV klasių mokinių viktorinoje “Vieni iš daugelio: 1918m. Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“. Sveikinam Birštono gimnazijos komandą: Radvilavičiūtę Emiliją, Bankovskaitę Godą, Dulskaitę Brigitą, Gudauskaitę Pauliną, Liepaitę Rugilę.

Istorijos mokytoja Daiva Jonykaitė – Snapaitienė