Linkime

Vėl lapų kilimu pas juos tyloj ateinam,
Ugnis
žvakelės atgaivina prisiminimus.
Vilku sustaugia sieloj ilgesys.
Vis
ų keliams šioj žemėj skirtas laikas.
D
ėkojame už tai, kad jie mylėjo mus,
U
ž tai, kad jie gyvi giliai širdy…
…ir lap
ų kilimu tyloj ateinam….
                           (A.Ferevičienė)

Mielieji,

artėja diena, kai lankysime kapus tų, kurie mums brangūs ir amžinai gyvi mūsų širdyse. Susikaupimo akimirką prisiminkime visus iškeliavusius ir padėkokime jiems už tai, kad jie buvo mūsų gyvenime, palikdami gyvenimo pamokas, nepamirštamus praeities mirksnius ir savo širdies šilumą, kuria dalijosi su mumis.

Ramių Vėlinių visiems.                                                             

Administracija