Pasitinkant Bobų vasarą…

         Šiais metais Bobų vasarą Birštono gimnazijos mokiniai šventė kiek kitaip, netradiciškai, žaisdami įvairiausius žaidimus, smagiai leisdami laiką. Mokyklos bibliotekoje buvo galima klausyti ramios muzikos prie puodelio arbatos, MP nariai vaišino sausainiais. Ačiū, kad buvote kartu!
MP prezidentė Aistė
 


4c klasės ekskursija

        Rugsėjo 28d. 4c klasės mokiniai lankėsi Alytaus regiono aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio daiktų naudojimo centre „Tiko Tiks”, kur gilino žinias aplinkos saugojimo, tvaraus vartojimo ir rūšiavimo temomis. Taip pat naujų žinių, apie gyvūnus gyvenusius priešistoriniais laikais, sėmėsi Alytaus Archeologijos muziejuje. Buvo smagi ir įdomi diena.

4c klasės mokytoja Vaida Vasiljevė


 

Netradicinės pamokos

            Toliau susipažįstame su atrakcijomis Birštono kurorte. Su gimnazijos 5b klasės mokiniais aplankėme laipynių bokštą “Smagu lipti” ir su 7a moksleiviais – Birštono apžvalgos bokštą.

Arnoldas Juozaitis, fizinio ugdymo mokytojas


        Technologijų mokytojas Algis Guogys vedė netradicines pamokas „Profesijų pasirinkimas” Ib klasėje.

Netradicinė Ib klasės pamoka „Profesijų pasirinkimas – Kelionė į darželį”

Netradicinė Ib klasės pamoka „Profesijų pasirinkimas – Kelionė į Prienų gaisrinę”


      Netradicinė Ib klasės pamoka „Profesijų pasirinkimas – Kelionė į policijos komisariatą”


 

Europos kalbų diena

         Rugsėjo 26-ąją Birštono gimnazijoje minėjome Europos kalbų dieną, kurios tikslas – populiarinti daugiakalbę Europos kultūrą, skatinti visus mokytis kalbų ir per kalbas pažinti svetimas kultūras. Kalbų mokėjimas atveria duris į pasaulį.

         Užsienio kalbų mokytojos dekoravo mokyklos erdves Europos šalių vėliavėlėmis, gimnazijos parlamento nariai pertraukų metu pažindino visus bendruomenės narius su Europos šalių muzika, o 1-o aukšto ekrane galėjome stebėti įdomius faktus apie Europos kalbas. Užsienio kalbų pamokų metu gimnazijos mokiniai buvo supažindinti su Europos kalbų dienos istorija bei dalyvavo linksmose viktorinose. Parlamento mokiniai taip pat organizavo „Klausimėlį“ apie Europos šalis ir už teisingus atsakymus dalino prizus.

          Kalbininkas Jonas Jablonskis yra pasakęs: „Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti.“ Kalba yra valstybės pamatas, todėl visi turime rūpintis, kad šis pamatas būtų tvirtas ir gerai prižiūrėtas. Tegyvuoja lietuvių kalba ir mūsų tauta!

Aistė Justinavičiūtė
Gimnazijos mokinių parlamento prezidentė


 

MP rinkimai

              2022-09-21 Birštono gimnazijos mokinių parlamentas (MP) išsirinko naują prezidentę, kuria tapo Aistė Justinavičiūtė, IIb klasės mokinė. Viceprezidente išrinkta Erika Lyberytė, IIIa klasės mokinė, sekretore – Urtė Lakavičiūtė, IIIa klasės mokinė. Sveikiname naujai išrinktą komandą ir linkime sėkmės vykdant veiklą.

              Dėkojame už šaunų, atsakingą darbą Emilijai Treigytei, IIIa klasės mokinei, kuri du metus buvo MP prezidente, bei jos padėjėjai, viceprezidentei Karolinai Lodaitei, IVa klasės mokinei. Jos tampa Birštono gimnazijos mokinių parlamento garbės prezidente ir viceprezidente. Merginos per savo vadovavimo laiką organizavo MP susirinkimus, sprendė kylančius klausimus, organizavo ir vedė renginius (du protmūšiai internetinėje erdvėje, Diena be kuprinės, Šlepečių diena ir pan., pagelbėdavo organizuojant renginius gimnazijoje ir mieste, atsakingai laikėsi mokinio elgesio taisyklių, dalinosi informacija apie veiklą internetinėje erdvėje. Jos ir ateityje žada padėti ir aktyviai dirbti mokinių parlamente.